acabats en -cul / -cle
2017-01-05
0

Article o artícul? Cercle o círcul? I en que es fonamenta una o atra opció? Gràcies

Víctor

El valencià antic te una vacilacio entre els acabats en -cle, -cul i -col. Hui en dia, son d’us general les formes en -cul, encara que si que tenim algunes paraules patrimonials que han mantés la terminacio -clemascle, muscle, vincle, miracle (forma antiga, i hui dialectal, de milacre)

Si vols mes informacio, pots llegir-te l’articul que tenim en Recomanacions:

Terminacions en -cul, -col i -cle