Ninou
2017-01-05
0

He vist que alguns escritors en llengua valenciana usen la forma “Bon Ninou” per a felicitar l’any nou. I aixina queda escrit en el Diccionari General de la RACV com a forma antiga. ¿Podria aportar-se alguna cita d’algun o alguns escritors antics? Seria interessant recuperar eixa forma antiga i poder justificar-la quan algú nos la critique o nos interrogue per la mateixa.

Gràcies de bestreta,

Joan C. Micó

Es una forma arcaica, per a denominar al dia de Cap d’Any. Prové del llati anni novi, i se troba documentada en els texts classics entre els sigles XIII i XV. En realitat no n’hi ha necessitat de recuperar-la perque el valencià te una forma per a dessignar ad eixe dia, que es Cap d’Any. En una llengua viva no son recomanables els arcaismes i es preferible usar formes actuals. Alguns eixemples del seu us en el passat son:

  • […] e dix que la vespra de Ninou primer pasat o el sendema de Ninou […] 1280, Llibre de la Cort del Justicia de Valencia.
  • […] ço es tro al dia de Ninou. 1329, Furs de Valencia.
  • Mes aquell any | hun cas strany | en lo mon nou, | jorn de Ninou. 1460, Spill.