Qué és l’Observatori

¿Qué ha dut a fer L’Observatori?

La primera raó és el sentiment tan gran que t’unix a la teua llengua materna. Des d’eixe sentiment, un grup de filòlecs, intelectuals i ciutadans pensaren que la llengua valenciana, la nostra, havia de dispondre d’unes ferramentes que creïen necessàries. Tot això en l’objectiu d’ajudar a que els valenciaparlants puguen fer un us normal i quotidià de la seua llengua.

¿Qué fa realment L’Observatori?

  1. Assessorar llingüísticament sobre els dubtes d’us oral o escrit que puguen sorgir als usuaris de la llengua valenciana.
  2. Orientació llegal i administrativa per a donar a conéixer els teus drets com a valenciaparlant i cóm defendre’ls.
  3. Estudi i seguiment de l’us de la llengua per la ciutadania per a poder donar resposta a les seues necessitats.
  4. Elaboració d’un informe anual sobre la situació de la llengua valenciana, que contemple l’us social i el respecte dels drets dels valenciaparlants.
  5. Implementació de campanyes positives de difusió de la llengua i la normativa valenciana.
  6. Creació de grups de voluntariat llingüístic que ajuden a la difusió de les campanyes en totes les comarques.
  7. I moltíssimes coses més que anirem posant en marcha, totes en una mateixa direcció: el valencià i els valencians.