aviat
2017-01-04
0

En la frase: “me fa pensar que no tot està perdut, mes aviat, tenim futur”, ¿la paraula aviat seria correcta o hi hauria que canviar-la per un atra mes acord al significat de la frase. Moltes gracies per la resposta.

Josep

En valencià la forma aviat significa açò: “adj. m. ant. Posat en camí. // ant. Solt. // Ordenat, dispost, arreglat. // fig. Que ha rebut una reprimenda o tana.” No té el significat que se li dona en català de pronte i no existix la locució més aviat. En la frase que es consulta podria substituir-se per més be, més pronte, ans al contrari,…