la u a l’atre, variant vàlida
2016-09-24
0

Junt a l’expressió l’u a l’atre el valencià coneix també la variant la u a l’atre aplicada a dos elements masculins. Abdós formes són correctes. De fet, en la llengua clàssica era habitual el gènero femení de l’indefinit en les construccions recíproques i distributives:

E lo duch de Sinopoli tenia la un cap de la ala, e lo duch de Pera tenia l’altre. E lo capita anava ades a la un cap, ades era al altre” (Tirant lo Blanch, cap. 155).

Voro López
Llicenciat en filologia