formes per a pluja intensa i breu
2016-10-15
0

Per a la pluja intensa i de poca duració tenim moltes paraules en valencià; el Diccionari de la RACV dona les següents formes: arruixada, arruixó, aiguarrada, aiguaçó, sacsó d’aigua, alaboc, ramaçada, glopada, garrotada, diluviada, chapalló… Encara en podríem afegir alguna més, com ara aiguada i qualsevol d’elles se pot usar, si be arruixada, arruixó o ramaçada són les més generals. Curiosament en els mijos de comunicació s’usa exclusivament la forma ruixat, que no és valenciana, i s’obliden totes les atres possibilitats.

El millor consell davant d’un dubte sobre el vocabulari és consultar els diccionaris de la RACV, preguntar als nostres majors i, si açò no és possible, seguir usant les formes que havem usat tota la vida.

Voro López
Llicenciat en Filologia