vesprada / vesprà
2016-05-30
0

«Vesprà», ¿està ben dit? ¿i vesprada? La meua família és de La Marina i mai he sentit «vesprada». ¡Gràcies!

Gonzalo

La forma vesprada, que comentes, es la forma ortografica i se pronuncía /vesprá/, com be dius.

Este tema ya s’havia tractat anteriorment en el dubte «acabats en -ada«.