rancho
2016-05-30
0

La paraula rancho apareix en el diccionari de la RACV ¿pero és un castellanisme?

Maria José

És una paraula amprada al castellà. Igual que espinacs del persa, esquerra del vasc o bonico de l’aragonés. Hem de saber diferenciar les paraules amprades a una atra llengua i les paraules que venen a substituir a les patrimonials. Per posar-te alguns eixemples actuals:

  • Estrangerismes que desplacen formes patrimonials: feeling per sentiment, llamades per cridades/telefonades, dintre per dins, pòster per cartell, antes per abans/ans, cap de setmana per fi de semana,…
  • Paraules amprades: rancho (castellà), nòria (àrap), sénia (àrap), massaig (francés), uisqui/whisky (anglés), uep/web (anglés), jaqueta (francés),…

Les primeres són formes que amprem a una atra llengua tenint ya una solució en la nostra, per lo tant, s’han d’evitar. Les segones són formes que amprem a una atra llengua perque en la nostra no existix eixe concepte. A les primeres se li sol dir barbarismes i a les segones, préstams llingüístics.