silicrosis
2016-04-26
0

Per la meua zona se sol utilisar la paraula “salicrossi” referint-se a un colombro. Sempre ha sigut una paraula que m’ha cridat l’atenció i he intentat buscar-la en tot tipo de diccionaris per internet pero mai l’he trobada en cap lloc. Potser és un barbarisme que no està recollit en cap lloc. ¿Podeu ajudar-me?

Víctor

Sí que està arreplegada en tots els diccionaris. Apareix en el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV, pero també el pots trobar en el DNV de l’AVL i en el DCVB d’Alcover. Lo únic és que apareix, en tots ells, arreplegat com a silicrossis (llevat del de l’AVL, que l’arreplega com a silicrossi, contrariament a tots els demés). La seua definició és:

s. m. Carabassa llarga i prima, de l’espècie Cucumis flexuosus. // Paréixer un silicrossis, loc. local. Es diu de qui parla i es fa molest.

Se tracta d’una forma dialectal arreplegada en el Maestrat (segons el DCVB) i que de forma general se diu alficòs o la seua variant fonètica amficòs.