sostracada
2016-04-13
0

Hola, el meu dubte va sobre la paraula “sostracada” que mosatros pronunciem com a “sostracá”, en el significat de bac o caiguda forta. L’atre dia la vaig sentir dir i vaig decidir buscar-la al diccionari de la RACV a vore que me dia, la meua sorpresa va ser que no apareixia pero si que la vaig vore en el diccionari catalá-valencià-balear del IEC. ¿No es una paraula valenciana? ¿En castelló si que la diem? ¿Com és açò?

Víctor

Sí que la tens arreplegada en el Diccionari General de la Llengua Valenciana, com a forma dialectal. Ací tens l’enllaç:

http://diccionari.llenguavalenciana.com/general/consulta?t=sostracada

Per una atra banda, recordar que la caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L’Estàndart Oral Valencià)