Valéncia / Valencia / València
2016-04-26
0

Vullguera que em diguéreu com s’escrivia el topònim Valéncia en el nostres clàssics, ya conec lo que diu la RACV. Gràcies.

Francesc

La resposta es senzilla: en els classics no s’usava l’accent grafic. Comencen a vore’s documents accentuats en el sigle XVIII i quan analisem alguna obra de Carles Ros, per eixemple, veem que distinguix les é (tancades) de les è (obertes), pero quan escriu Valencia, ho fa aixina, sense accent, per tant no nos dona cap pista. Ara be, no hi ha dubte de que la e tonica de Valencia es tancada. En tot el nostre territori aquells que parlen valencià ho fan pronunciant la e tancada. El propi DCBV du la fonetica de la paraula i en terres valencianes la e la dona tancada.