punts en els títuls
2016-06-01
0

Tinc un dubte referent a l’us dels punts. En titulars, ¿s’han de posar al final com en qualsevol atra frase?

Robert

No porten punt final els títuls ni subtítuls referents a artículs, capítuls ni quan se fa menció a llibres ni obres d’art, etc., sempre que apareguen aïllats.