per els / pels
2016-06-06
0

¿És la contracció “pels” (“per els”) correcta en valencià? En la zona de l’Horta Nort a on yo vixc no escolte mai dir “pels”, sempre “per els”. ¿Pot escriure’s també “per els” o és obligatori fer la contracció?

Josep

En l’ortografia de les Normes del Puig se donà com a bona la contraccio per el = pel. Llogicament tambe seria bona en plural per els = pels. Ara be, no es una norma tancada. Lo general en tot el territori es fer la contraccio, pero de no contraure oralment el parlant, es correcte indistintament fer la contraccio o no: “Pels camins de l’horta”/ “Per els camins de l’horta”. Tambe existix viva la forma per lo, sobre tot en l’expressio “per lo mati”.