segon / segona
2016-06-06
0

Sempre he escoltat la paraula castellana “segunda”, dita com segon, sense diferenciar entre masculi i femeni. Últimament, la escolte i la llig com segona. ¿Quina es la correcta?

Carlos

Lo que tu dius es lo que ocorre en general. En el llenguage parlat no sol fer-se diferencia i s’usa, tant per al masculi com per al femeni, la forma segon. Es cert que en els ultims trenta anys ha guanyat terreny la forma femenina segona (degut a ser l’unica usada en l’ensenyança) , pero des de temps classic n’hi ha constancia d’est us en valencià.

  • La segon questio fonch de Jhesu Xrist als juheus. Sant Vicent Ferrer. Quaresma, 1413. [CIVAL]
  • Perque comença a fer-se lo añy pasat la primera vegada y en est dumenge la segon. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat i regne de Valencia II, 1585. [CIVAL]