matalaf / matalap / matalàs
2016-06-01
0

Yo sempre he dit matalaf, no matalàs. ¿Es correcta esta última forma en valencià?

Miquel Antoni

De les formes vives, la més estesa és matalap, i la que més voltes apareix en la lliteratura clàssica és matalaf. Estes dos estan completament llegitimades.

Per lo que fa a la forma matalàs, en els diccionaris valencians no la trobem. En el DNV de l’AVL, arreplega la forma matalàs, pero remetent a la forma matalaf. En el DCVB podem trobar les tres formes pero, a l’hora de transcriure la fonètica de la paraula, diu: “mətəlás (pir-or., or., mall.); matalás (occ.); mataláf (Pego, Sanet); mətəláf (Men., Eiv.); mataláp (Gandesa, Tortosa, Amposta, Maestr., Cast., Val., Cocentaina, Vall de Gallinera, El Pinós)“. Per a acabar, en la lliteratura clàssica la trobem de forma anecdòtica i en obres anònimes, per lo que no podem saber la procedència del que l’usava. L’informació que podem trobar en el CIVAL de les obres fins al 1914, és la següent:

VariantsAparicionsPercentageAnys
matalafs5741,91%1418-1912
matalaf4130,15%1280-1912
matalaff96,62%1458-1541
matalaps75,15%1472-1906
mathalaf53,68%1480-1480
matalap53,68%1872-1911
matalaffs42,94%1458-1541
matelafs21,47%1383-1391
matalaphs21,47%1525-1525
matalasos10,74%1283-1283
motalafs10,74%1490-1490
matalàs10,74%1541-1541
matalas10,74%1347-1347
136100,00%