per a / pera
2016-05-03
0

¿Per qué «per a» s’ha d’escriure separat si històricament sempre s’escrigué «pera» tot junt?

Josep

En la llengua antiga podem trobar per a i pera. S’escriu separat seguint un criteri arbitrari o de convenció en el que pesa l’etimologia llatina per ad o pro ad que s’escrivia separadament.