i au
2016-03-09
0

L’expressió “i yau” o “i au”, que calcule que en castellà seria “y ya está” ¿com s’escriu correctament? Moltes gràcies.

Roger

L’expressio se forma sobre la paraula au que, provablement procedix del llati vulgar agurĭum que evolucionà a la forma que trobem en els classics aur (de la mateixa manera que agur en vasc) i, posteriorment, caent eixa erre final. Per lo tant, l’expressio es i au, que lliteralment sería equivalent a i adeu, i que es sinonima de les formes i prou o i punt.