flam o flan
2016-03-06
0

¿Com sería en valencià? ¿Flan o flam?

María José

Esta paraula es un galicisme (flan) que, en amprar-la el valencià, l’adoptà acabant-la en una eme, de la mateixa forma que ho fa en unes atres paraules que en llengües veïnes fan l’acabament en ene. Com ara: Adam, belem, tamtam, harem, pimpom o betum, entre moltes atres.