Correus i el poc interés per la llengua valenciana
2016-06-17
0

Este matí, des del partit polític Esquerra Nacionalista Valenciana nos informaven d’una nova vulneració cap als drets llingüístics dels valenciaparlants. En el follet que es pot vore en la foto, es pot comprovar com un producte de CORREOS, Comandia Shop, oferix la seua informació en castellà i valencià. Puix be, en la part del valencià, es pot vore el desinterés a l’hora de fer una correcta traducció o adaptació. Podeu apreciar, com denuncia la formació política en la seua web, que apareix “Plans e Prezos” com a traducció de “Planes y precios”. Evidentment es pot afirmar que segurament puga ser un erro tipogràfic, pero també es pot afirmar que este tipo de erros es produïxen molt a sovint quan determinades empreses que únicament rotulen o oferixen continguts en castellà, ho han de fer en valencià, com ha ocorregut recentment en diversos grups de comunicació. Des de l’Observatori, plenament conscients dels atacs que patix el nostre idioma volem fer-nos resò d’este acte. Sobre tot perque no apareixen en les pàgines de cap mig de comunicació normalment. Són estos chicotets agravis, els que contribuïxen a perpetuar l’asimetria o diglòssia que patim els valenciaparlants. ¿La conseqüència? Tenim un bon eixemple molt pròxim en el temps: el fet de no tindre dret a respondre un examen en una oposició en el nostre propi idioma, segons l’informació que donava Levante-EMV el passat dia 15 de juny.