El valencià provoca accidents de transit
2016-06-09
0

El passat dissabte dia 4 de juny informava un programa de la cadena televisiva Antena 3 de que la senyalisacio que estava posant l’Ajuntament de Ribó, especialment en el centre historic de Valencia ciutat, nomes està rotulada en valencià.

De la normalitat, els castellanistes i algun periodiste, han volgut traure redit, especialment perque entenen que en eixa actuacio es vulneren drets, entenem que de ciutadans no valencians, perque nos resulta impensable que a valencians d’orige o d’adopcio els resulte problematic entendre els senzills mensages escrits, la majoria d’ells acompanyats per icons i imagens homologades i de comprensio internacional. Ya siguen valencians que tenen com a llengua vehicular el valencià o be els que tenen el castella.

El mensage comportava ademes que este fet suponia un obsatcul per a la comprensio per part dels d’estrangers, visitants, turistes, etc, etc. Com es dia resulta molt molt difícil que cap persona normal no entenga una senyalisacio tan senzilla, i com ya s’ha indicat acompanyada ademes en imagens que per elles mateixa ho diuen casi tot.

Nos resulta sorpresiu que estos mateixos mijos no estiguen per a res alerta quan es vulneren els drets dels valenciaparlants, deuen entendre en estos casos que se tracta de ciutadans que mereixen menor atencio que un visitant o un turiste, a pesar de ser veïns, empadronats i contribuents valencians, i a pesar sobretot de que la llei els protegix en els seus drets individuals.

Provablement, en el cas que nos ocupa, nos trobem davant d’un error i que la rotulacio atenent a llei deuria de fer-se en les dos llengües oficials de Valencia; pero treballar per promoure l’us i el coneiximent del valencià -llengua minorisada- es un deure de les institucions valencianes. I, davant de la discriminacio positiva aplicada en tants i tants casos, perque no tambe en este.

Resultaria mes que convenient que no es fera una utilisacio partidista de la llengua, que no s’use com a municio en un guerra sempiterna, i sobretot que mijos de comunicacio com el citat no veren en aço noticia quan no la veuen just en els casos contraris: senyals de transit, rotuls de carrers, indicacions en els edificis publics, mensages en exclusivitat en multinacionals que han gojat del favor i del capital public… i que soles els trobem escrits en castella, o en castella i un atre idioma estranger.

Solicitem equanimitat, respecte i tolerancia, i que els mijos de comunicacio, sense que ningun ciutada haja hagut de fer una protesta o una denuncia per haver segut discriminat en la seua llengua materna valenciana, se li done veu i es reclame en la mateixa energia en la que ara s’ha fet per al castella.

Des de l’Observatori de la Llengua Valenciana nos preocupen actuacions i actituts com la resenyada. Mes encara, quan ha aparegut en diversos mijos que una presentadora d’una cadena televisiva espanyola es fa passar per entrevistada i turista per a traure noticia d’a on no hi ha i menysprear una accio com la mampresa per l’Ajuntament de la capital valenciana. Una informacio que confirmava la propia periodista en un mensage en el seu conte de Twitter.

1SENALBIS--620x349

Polémica en Valencia por la colocación de señales escritas solo en valenciano. Antena3.

La chica valenciana que no sabía leer en valenciano. La Vanguardia-CV.