Vocabulari en la marca d’empresa
2016-03-19
0

Hui en dia, se dona un empobriment del vocabulari a l’hora de designar cada una de les representacions d’identitat d’una empresa, reduint-ho al vulgarisme logomarca. Realment, est empobriment de lexic no se dona unicament en llenguage coloquial, sino que s’esten tambe al mateix sector del disseny grafic i la comunicacio.

Per a evitar problemes de comunicacio, hauriem de coneixer cada una de les definicions. No sera lo mateix demanar a una empresa de disseny que nos canvie la marca a que nos canvie el logotip o l’image corporativa. Estes son les definicions en qüestio:

Marca

Es el terme mes global i que arreplega tots els diferents aspectes que definixen a una companyia (tant fisics com abstractes): nom de l’empresa, comunicacio, logotip, filosofia, politica de contacte en el client, papereria, senyaletica,…

Identitat visual corporativa

Tambe denominada identitat visual o identitat corporativa. Es un terme global que inclou tota manifestacio fisica o visual de la marca: senyaletica, rotulacio de la frontera i dels vehiculs, papereria, roba laboral corporativa,…

Image corporativa

Este concepte se referix a la proyeccio de l’empresa (entenent image tant a la manifestacio fisica com a l’abstracta): valors que se volen transmetre, posicionament, percepcio dels usuaris, sensacions que se volen provocar,…

Logotip

Generalment acurtat com a logo. Per a vore com de mal usat està este terme, vorem el seu etim: prové del grec λόγος, que significa paraula, i el llati tipus que, al mateix temps, ve del grec Τύπος. O siga, ve a ser tipo de paraula o tipo de la paraula. Eix es realment el seu significat, un tipo de formacio de les paraules. Per lo tant, no s’ha de confondre en la marca o imagotip, com normalment se fa. No son logotips els icons o simbols que apareixen al costat del text, simplement se referix a la part de la tipografia.

charter

Isotip

Iso vol dir igual. Este terme definix una part grafica de la marca iconica o simbolica que permet reconeixer la marca sense necessitat d’acompanyar-la de cap de text.

logo[1]

Imagotip

Es una composicio de text i image iconica, la qual se podria separar i usar-la com a isotip i logotip identificant perfectament la marca.

CONSUM[1]

Isologo

Este concepte i el d’imagotip se solen confondre. La diferencia es que en l’isologo, el text i icon formen un unic element inseparable. Per lo tant, soles es aplicable en el seu conjunt i no d’una atra forma.

CHOVI1[1]

Per a acabar, tambe recordar que les paraules brandingnaming i demes anglicismes que estan sorgint en torn al disseny grafic i la comunicacio son estrangerismes innecessaris en valencià, ya que tenim lexic per a denominar tots eixos conceptes.