Nadal: recomanacions per a un bon us
2016-12-23
0

S’acosten les festes de Nadal, i cada any sentim i llegim tantes incorreccions que volem enguany donar unes orientacions per a reduir en la mida de lo possible, algunes incorreccions que es senten.

Per influencia castellana es habitual escoltar traslacions lliterals que son incorrectes en la llengua valenciana com: Feliç Nadal, Nit Bona, Nit Vella, Feliç Nadal i Prosper Any Nou, etc. Es tracta d’estructures llingüistiques que correctes i valides en castella pero no ho son en valencià, a on lo correcte es dir: Bon Nadal, Nit de Nadal, Nit de cap d’any, Bon Nadal i feliç any nou respectivament.

La Nit de Nadal i el Dia de Nadal

La nit del 24 al 25 de decembre en castella es denomina Nochebuena, pero en valencià no s’ha de dir “Nit Bona” com s’escolta cada volta mes, sino la Nit de Nadal, vespra del Dia de Nadal. Per tant, direm: el sopar de la Nit de Nadal per a referir-nos a la cena de Nochebuena. En acabant de sopar, entre els cristians es tradicio assistir a la Missa del Gall i cantar nadalenques. Tambe es una tradicio des del s. XVII montar un naiximent o un belem (son catalanismes naixement i betlem).

El 25 de decembre es el Dia de Nadal. Nadal ve del llati natale, i vol dir naiximent. En castella es traduix per Navidad o Navidades. El Nadal es la festivitat del reencontre familiar entorn a una taula en menjars tipics de la zona. D’influencia clarament arap en la nostra terra es la tradicio dels dolços que hem heretat i millorat, especialment en estes festes com els tradicionals pasticets, massapans, els polvorons i el torrons de Xixona, d’Alacant i els artesanals de Casinos. Es tambe una costum molt arrelada les estrenes, a on els chiquets de la familia reben una chicoteta quantitat de diners com a regal dels familiars mes proxims.

¿Com es desija a una atra persona que passe unes bones festes de Nadal?

Lo que en castella es Feliz Navidad o Felices Navidades, en valencià no hi ha plural, i sempre s’haura de dir Bon Nadal (en singular) i no Bons Nadals. Direm que felicitem el Nadal i no direm que felicitem “els Nadals”.

“Per Nadal allarga el dia un pas de pardal” (frase feta popular)

“A Nadal, l’all en lo bancal” (frase feta popular)

Unicament gastarém la forma en plural, nadals, per a referir-nos a les festes de nadal de diversos anys. Per eixemple, direm:

“Es costum en ma casa dinar en familia tots els nadals”.

Els derivats de Nadal son nadalenc, nadalenca i els seus plurals, nadalencs i nadalenques per a referir-nos a tot lo relatiu a Nadal o propi d’ell. Les formes castellanes son: navideño, navideña, navideños i navideñas.

Les cançons tipiques de Nadal tenen per nom nadalenca/nadalenques o simplement cançons de Nadal i no direm villancicos, per ser esta una paraula castellana. Tampoc gastarém la forma nadala, mes propia de Catalunya, encara que s’està introduint cada volta mes des de les escoles valencianes degut al proces d’absorcio-catalanisacio que sofrim, contribuint en l’us d’estes formes a fagocitar i/o bandejar les formes propies valencianes.

Nit de cap d’any i Dia de cap d’any

La nit del dia 31 de decembre al 1 de giner, en acabant de sopar es tradicio estar atents a les campanades que marquen les dotze per a acabar brindant en una copa de cava per les bones intencions i esperances depositades en l’any que acaba de començar. Esta nit en la que comença el nou any en valencià es la Nit de cap d’any. La tradicio castellana es que eixa mateixa nit i en eixe mateix moment, celebren l’ultima nit de l’any (Nochevieja, en castella). Els valencians no es tradicio celebrar l’any que s’acaba, sino l’any que comença, per aixo lo correcte en la llengua valenciana es dir la Nit de cap d’any.

Cap d’any es el primer dia de l’any i tambe es tradicio, a l’hora de dinar juntar-se la familia entorn a la taula.

Castellanismes

Evitem estos castellanismes
CASTELLA CASTELLANISME VALENCIÀ
Feliz Navidad Feliç Nadal Bon Nadal
Nochebuena

Cena de Nochebuena

Nit Bona

Sopar de Nit Bona

Nit de Nadal

Sopar de la Nit de Nadal

Nochevieja

La cena de Nochevieja

Nit Vella / Fi d’any

El sopar de Nit vella / Fi d’any

Nit de cap d’any

El sopar de Cap d’any

Año nuevo

Concierto de Año Nuevo

Comida de Año Nuevo

Any Nou

Concert d’Any Nou

Dinar d’any nou

Cap d’any

Concert de Cap d’any

Dinar de Cap d’any.

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Feliç Nadal i prosper Any Nou Bon Nadal i feliç any nou
Villancico  Villancico Nadalenca o canço de Nadal
La Virgen María

La Verge Maria

La Mare de Deu

Nota: en valencià, es consideren locucions en categoria de nom propi: Dia de Nadal, Nit de Nadal, Cap d’any i Nit de cap d’any, per aixo posem en mayuscula la primera lletra, tal com ho du el diccionari. Funcionen com una unica unitat lexica.

Catalanismes

Evitem catalanismes i no bandegem les paraules propies valencianes
CATALANISME VALENCIÀ
Nadala / Nadales Nadalenca
Pastissets Pasticets
Els patges reials

Els pages reals

Els Reis d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar Els Reixos d’Orient: Melchor, Gaspar i Baltasar
Joguines Joguets
El naixement / El Betlem El naiximent /El Belem

Recull del vocabulari de Nadal

VALENCIÀ CASTELLA

TRADICIONS

La sort grossa El gordo de Navidad
Missa del gall La misa del gallo
El cant de la Sibila El canto de la Sibila
Sant Nicolau Papá Noel
Cavalcada dels Reixos Cavalgata de los Reyes Magos
Estrenes Aguinaldo / Aguilando

MENJAR/BEGUDA

Mistela Mistela
Cava Cava
Anís Anís
Olla de Nadal Cocido navideño
Torró Turrón
Rosegons Rosegones (es un valencianisme que no arreplega la RAE)
Massapans Mazapanes
Pasticets de moniato Empanadillas de boniato
Saginosa Mantecados y polvorones
Casca Roscón de Reyes (en realitat no es tracta del mateix dolç, pero que el dolç castella ha desplaçat al valencià)

ELEMENTS DE NADAL

Campanes Campanas
Ciri Velas
Llums (allumenat) Luces (alumbrado)
Simbomba Zambomba
Carraca carraca
Cascavell cascabel
Pandereta Pandereta
Cançons de Nadal / Nadalenques Villancicos
Joguets Juguetes
Carbó Carbón
Naiximent Nacimiento
Belem Belén
Sant Josep San José
Jesuset El niño Jesús
Mare de Deu La Virgen María
Pastors Pastores
Or Oro
Encens Incienso
Mirra Mirra
Reis/Reixos Los Reyes Magos
Melchor Melchor
Gaspar Gaspar
Baltasar Baltasar
Gamell Camello
Cavall Caballo
Elefant elefante
Sarnacho/Serró Zurrón
Palla Paja
Àngel Ángel
Pesebre Pesebre

DATES

Nit de Nadal Nochebuena
Dia de Nadal Navidad
Nit de Cap d’Any Nochevieja

Joan Sancho
Mestre de Llengua Valenciana