gentrificació, forma vàlida en valencià
2016-11-23
0

Esta paraula s’usa per al procés de desplaçament de les classes més baixes d’un barri o zona per unes atres de més poder adquisitiu. Deriva de gentry, una classe social històrica d’Anglaterra que se componia de la baixa i mija noblea i els propietaris de terra plebeus. Un eixemple podria ser el barri de Russafa en la Ciutat de Valéncia o el proyecte d’El Cabanyal.

En valencià és completament correcte adaptar el neologisme com a gentrificació. En uns atres idiomes s’ha donat una adaptació també similar:

  • gentrificación en castellà
  • gentrification en francés
  • Gentrifizierung en alemà
  • gentrificação en portugués

En castellà s’han donat unes atres solucions com a elitización, elitización residencial, aburguesamiento, recualificación social o aristocratización. D’estes, podria ser vàlida la forma elitisació en valencià, pero no les atres, ya que no reponen al significat concret de la paraula.