Presentat un recurs d’alçada contra els criteris llingüístics de la DGPL
2016-12-19
0

L’Observatori de la llengua valenciana, entitat cívica que naix en la voluntat de defendre els drets llingüístics dels valenciaparlants, ha elevat a la Conselleria d’Educació Cultura i Deports un recurs d’alçada contra els criteris llingüístics que ha aprovat la Direcció General de Política Llingüística i Gestió del Multilingüisme, i que d’aprovar-se definitivament, serien d’obligat compliment per a tota l’administració de la Generalitat Valenciana.

L’Observatori fonamenta el recurs en dos aspectes principals, per una banda, l’Observatori alega que la DGPL no té competències per a elaborar un document de criteris llingüístics com el que s’ha aprovat, donat que l’artícul 13.o del Decret 155/2015 del Consell, només li atribuïx la competència de «establir, d’acort en les normes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els criteris d’usos Llingüístics institucionals de les llengües oficials», és dir, «establir en quins casos s’han d’usar les llengües que són oficials en la Comunitat Valenciana en aspectes concrets com: rotulació, documentació interna, programes informàtics, denominacions institucionals, comunicació en entitats externes, comunicació en mijos de comunicació, atenció oral a ciutadans, atenció escrita als ciutadans, etc». Per contra, senyala l’Observatori, «el document presentat en lloc d’establir estos criteris d’usos realment són un ‘llibre d’estil’ que fixa el lèxic, la sintaxis i atres aspectes que ya estan definits per l’Acadèmica Valenciana de la Llengua en els diferents treballs normatius que ha anat publicant des de la seua creació», per lo que a juí de l’Observatori «se fa absolutament innecessari que cap atre organisme establixca criteris sobre aspectes ya estan establits per l’ent normatiu». Ad este respecte, el recurs presentat per l’Observatori també denuncia que alguns d’estos criteris fixats per la DGPL «entren directament en conflicte en la pròpia postura oficial de la AVL, expressada en la seua Gramàtica Normativa i en atres documents publicats per l’Acadèmia». Se dona ademés l’agravant, també denunciat i fonamentat en el recurs de l’Observatori, que la pròpia AVL elaborà un informe per a la DGPL en el que ya li advertia de la no adequació d’alguns aspectes del seus ‘Criteris’ a la pròpia normativa oficial, pero a tenor del document definitiu dels ‘Criteris’, publicat en el DOGV el passat 23 de novembre, la DGPL «no ha fet cas a la majoria de les rectificacions que la AVL li senyala expressament com a contradictòries respecte de les seues disposicions normatives», lo que segons l’Observatori, supon una irregularitat que per sí mateixa i justifica la revocació immediata del document elaborat per la DGPL.

El recurs d’alçada se pot consultar en el següent enllaç:
http://lobservatori.org/pdfs/recurs-public.pdf

Àrea de Comunicació
L’Observatori de la Llengua Valenciana