¿Vols mà?
2016-02-26
0

He sentit a mares/pares dir als seus chiquets ¿Vols mà? No he sabut qué volien dir

Albert

La paraula significa aigua en llenguage infantil. Per a l’orige d’esta paraula, hem de remontar-nos a época musulmana. En estar en contacte el valencià en l’àrap, quedà un gran sustrat de paraules àraps, berebers i perses. En este cas concret, ma’a en àrap significa aigua.