pastisseria o pasticeria
2016-02-26
0

He vist escrita la paraula de les dos formes, ¿quina és la correcta?

Albert

La correcta en la normativa d’El Puig seria pasticeria, derivat de pastiç. L’atra variant no és etimològica, ya que la paraula prové del llatí pastīciu (fet de pasta), i com pots comprovar, porta en l’ètim la lletra ce.