unitats de mida
2016-06-23
0

¿Cóm és la forma correcta d’escriure les abreviatures de les unitats de mida?

Camil

Els símbols s’escriuen sempre sense punts i en minúscula, excepte quan procedixen d’un nom propi o són múltiples superiors al quilo: Pa (Pascal), kg (quilogram), ml (mililitro), Hz (Hertzi), cm3 (centímetro cúbic), km/h (quilómetro per hora), GB o Go (gigabyte/gigaoctet),…

Els símbols són abreviacions, pero se solen confondre en les abreviatures. Estes últimes són un tipo d’abreviació que casi sempre du punt, a diferència dels símbols.

Per a ampliar l’informació, pots consultar el treball del filòlec Antoni Fontelles titulat Les abreviacions i acurtaments de les paraules.