te / et / el
2016-06-30
0

¿Quina es la forma correta? “Et duien” o “Te diuen” “Et creus” o “Te creus” “El veus ” o Lo “veus” Es a dir, ¿es correcte l’us de la paraula “Et” o “El”?

Josep

¡Hola! Volia consultar-vos un dubte: ¿que es mes correcte? Per exemple: “Em” sembla, o “me” sembla. I tinc el mateix dubte en “et” i “te” (“et dire…” o “te dire…”) ¡Gràcies!

Gonzalo

Totes son correctes. Dins dels pronoms debils, tenim formes plenes (te, me,…) i invertides (et, em,…)

  • Pronoms que tenen forma invertida: me/em, te/et, se/es, lo/el, lo/los (complement directe), ne/en, los/els (complement indirecte).
  • Pronoms que no tenen forma invertida: la, ho, li, nos, vos, les, hi.

Les formes generals darrere de verp i davant de verp començat per vocal, son iguals per a tot el valencià.

  • Plena darrere de verp acabat en consonant: lliberar-me
  • Invertida darrere de verp acabat en vocal (s’apostrofa): defendre‘t
  • Plena davant de verp començat per vocal: n’agarres

En canvi, per a l’us davant de verp començat per consonant, varia:

  • Per al pronoms lo, los (complement directe) i los (complement indirecte): Lo general es la forma invertida (el portem, els tinc, els porte una cosa). De forma dialectal, tambe s’usa la forma plena, com antigament (lo portem, los tinc, los porte una cosa).
  • Per als pronoms me, te, se i ne: Lo general es la forma plena (me porta, te diuen, se troba, ne tinc), llevat de la zona entre el riu Xuquer i la llinea Biar-Busot, que fan us de les formes invertides (em porta, el diuen, es troba, en tinc) pronunciant habitualment el pronom et com a el.

Per a ampliar l’informacio, podeu consultar Els pronoms personals en la Gramatica de la Llengua Valenciana.