Sanchis
2016-06-08
0

Des de sempre el llinage Sanchis l’havia escoltat com a paraula plana, entenc que equival al castellà Sánchez, i que en valencià vol dir fill de Sanç, com Peris vol dir fill de Pere, Llopis fill de Llop, etc. Aparegué un futboliste del Real Madrit, en orígens valencians que li dien Sanchís, com a paraula aguda. A partir d’eixe moment casi sempre escolte el llinage d’esta última manera. Se que els llinages sempre van un poc per lliure, pero en este cas em dona la sensació de que hi ha alguna cosa que no s’està fent de manera correcta. ¿podieu orientar-me?

Miquel Antoni

L’unica pronunciacio correcta d’este llinage valencià es [sánčis], paraula plana. En el cas que dius tu, es que tant el jugador valencià, d’Alberich, Manolo Sanchis, com el seu fill (els dos jugaren en el Real Madrid), no els corregiren mai la pronunciacio als periodistes de Madrit que pronunciaven Sanchís. Com no ho feren en el seu moment, ara a qualsevol valencià en eixe llinage li’l pronuncien d’eixa manera en Madrit. Pero lo pijor de tot es que tambe el pronuncien aixina alguns valencians, com pots comprovar, en el programa de deports de Julio Insa, per eixemple.

De la mateixa manera, tambe ocorregue en el politic Cipria Ciscar, quan aplegà a Madrit com a diputat, i en tants i tants de llinages valencians que la prensa castellana, per desconeiximent, fan una mala pronunciacio d’ells.