concordancia adjectiu-substantius
2016-06-07
0

El meu dubte és quin gènero he d’usar en un adjectiu quan afecta a dos substantius de diferent gènero. Per eixemple en: «ecosistemes i espècies únics» o «ecosistemes i espècies úniques».

David

Aci, si els substantius estan en plural i son de diferent genero, l’adjectiu aniria en masculi plural: “ecosistemes i especies unics”, sense que tinga que vore l’orde dels substantius.