hòmens / homes
2016-03-22
0

Sempre he utilisat per al plural de “Home”, la forma “HÒMENS”. Ara he vist en alguns llocs que posen “Homes”. ¿Qué es lo correcte?. Gràcies.

Jaume

La forma valenciana d’este plural se forma, com be dius tu, d’eixa forma: hòmens. Això se deu a que des dels seus orígens, ha mantés l’ene que porta el seu ètim: hŏmĭne. La supressió d’esta lletra és una incorrecció greu, ya que no se correspon a les formes orals ni escrites valencianes. Aixina ho reconeix també el DCVB, a on diu clarament: “Però subsisteix en gran part del dialecte occidental i en tot el valencià, en eivissenc i en alguerès, la forma hòmens, amb conservació de la n etimològica: ɔ́mens (occ., val.); ɔ́məns (eiv.); ɔ́mans (alg.)

  • Los homens de honor en gran jouentut deuen principiar les armes, Tirant, c. 21.
  • Per ço car saben que homens d’armes hi van, Consolat, c. 123
  • Mirau l'[h]ome, homens, com se desfigura, Passi Cobles, 55