hahaha
2016-05-18
0

¿Cóm escriuríem en valencià l’onomatopeya d’una carcallada?

Miquel

Per a representar estes onomatopeyes en valencià tenim l’inconvenient de que no tenim eixos fonemes en l’articulació normal de la nostra llengua. Per tant, en estos casos se recorre a la transliteració internacional. Per una part, el fonema /h/ (com en anglés home /hjuːm/) i el fonema /x/ (com en castellà jamón /xamón/), les escrivim en les grafies h i kh, respectivament. També nos servix per a transliterar paraules d’uns atres idiomes que mantinguen el seu sò en valencià. Aixina, escrivim per eixemple kharges /xáɾʤes/ (jarchas, en castellà).

Per lo tant, per al cas que preguntaves, s’usaria hahaha, perque quan rius sona aspirada. Per a una risa sarcàstica, la que emets completament sério per a expressar que una cosa no t’ha fet gràcia, seria kha kha, perque és un sò fricatiu velar sort /x/ i pronuncies les dos sílabes per separat.