galtada / galtà
2016-05-18
0

En el diccionari de la RACV apareix GALTADA, només, i no es l’expressió que yo he sentit dir tota la vida (GALTÀ).

Salvador

La forma galtada, que comentes, es la forma ortografica i se pronuncía /galtá/, com be dius.

Este tema ya s’havia tractat anteriorment en el dubte “acabats en -ada“.