garrafa / marraixa
2016-03-15
0

He vist que el diccionari accepta les dos formes. ¿Són sinònims o tenen significats diferents?

Jordi

Són sinònimes. La forma marraixa és genuïna i diferencial, segons el Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació editat per la RACV. La forma garrafa prové de l’àrap vulgar quaraf (atifell per a dur aigua) i marraixa, de l’àrap marašša (en el mateix significat que ara).