bossa / borsa / llonja
2016-03-15
0

Casi tot lo món usa borsa o bossa per a referir-se al lloc a on s’intercanvien valors. ¿No teníem ya dos paraules per a denominar-ho? ¿No són vàlides? Me referixc a llonja (lloc d’intercanvi i comerç) i l’històrica Taula de canvis.

Jordi

Llonja no té hui ni ha tengut mai el significat de la bossa de valors. La taula de canvis era lo que hui es diu banc i que ve de l’italià banca o taula dels canvistes. La forma borsa és un italianisme, de l’italià borsa que el català modern ha adoptat, pero en valencià no tenim est italianisme innecessari i li hem de dir bossa.