formes actuals per a l’arcaisme proper
2017-02-06
0

La normativa catalana ha reintroduït est arcaisme que ha quallat entre alguns parlants. Vejam que diu el Diccionari General de la Llengua Valenciana sobre ell:

proper. adj. ant. Que està prop en l’espai o en un temps passat o futur. // Proper passat, ant. L’anterior, el passat: El proper passat més. El proper passat any. // Proper vinent, ant. El que vé, el pròxim: El més de giner proper vinent.

observ. Se tracta d’un arcaisme reintroduït en la llengua estàndart com a sinònim de pròxim, en l’accepció de següent, immediatament posterior, quan en realitat significava el més acostat, l’immediatel que està més prop, propenc, tant en l’espai com en el temps i tant anterior com posterior. No és correcte dir el proper més o el proper any perque no sabem si és l’anterior o el posterior al present; per això la llengua clàssica recorria a la fòrmula “el proper any passat” o “el proper any vinent“.

Per tant, els usos següents serien incorrectes:

  • La propera semana parlarem del tema.
  • El proper curs estudiarem sintaxis.
  • Que passe el proper.

A on podríem dir:

  • La semana que ve parlarem del tema.
  • El pròxim curs estudiarem sintaxis.
  • Que passe el següent.

Resum

No és correcte usar proper en el significat de següent. Ademés de ser un arcaisme, proper significava pròxim, acostat en el temps o l’espai, pero no el següent o el que ve.

Voro López
Llicenciat en Filologia