Parleu valencià, pero no l’escrigau
2017-11-10
0

Per mig d’una notícia publicada el 10 de novembre en el diari Levante-EMV, hem sabut que el llibre d’estil de la nova televisió pública de tot el poble valencià planteja la possibilitat d’utilisar un llenguage en paraules pròximes als valenciaparlants quan se tracte de transmissions orals pero obliga a usar un llenguage convergent en unes atres llengües quan l’ent s’expresse de manera escrita. És important senyalar que en el procés d’elaboració del llibre d’estil ha estat representada l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que porta temps recomanant utilisar paraules valencianes per damunt d’unes atres alienes al nostre idioma. Pareix ser que en este cas no li importen les seues pròpies recomanacions.

Des de l’Observatori de la Llengua Valenciana volem mostrar la nostra perplexitat davant del fet que un mig de comunicació públic valencià, dels valencians, i que ademés té entre les seues finalitat la promoció de la nostra llengua, redacte un document en el que nos diu que quan vagen a parlar, parlaran com els valencians, pero que quan vagen a escriure no ho faran. Quan siga per escrit utilisaran paraules d’uns atres territoris que no gastem els i les valenciaparlants i que ademés són alienes al nostre idioma i al nostre parlar. Nos preguntem les raons d’esta diferenciació. ¿No es pot escriure en valencià? ¿Podem parlar en la nostra llengua pero no escriure-la? ¿N’hi ha tanta falta d’autoestima i d’estima pel nostre idioma, que cal escriure de manera que nos paregam a unes atres llengües? És una notícia llamentable i preocupant. Llamentable perque nos deixa ben a les clares que unes èlits culturals i polítiques no reconeixen la valia del valencià i la seua condició de llengua (com la reconeix el nostre Estatut d’Autonomia), i preocupant perque el valencià està en retrocés, i mides com estes a soles van a contribuir a crear encara més rebuig per part dels parlants, que no sentiran que es posa en valor el seu idioma.

No volem deixar de comentar el paper de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en tot este procés, ya que actualment és l’ent estatutari que deu velar pels interessos del valencià, i que mentres recomana per un costat acostar-se a la autèntica llengua valenciana, per l’atre dona llum verda ad estes accions, deixant de complir el seu comés.

Ha arribat el moment de tindre autoestima, de tindre mijos de comunicació públics netament valencians i ajudar de veritat a la nostra llengua.