Suspés per escriure en valencià
2016-02-24
0

Tinc un problema en l’institut. El mestre m’ha suspés per presentar-li un treball en valencià perque diu que ell dona les classes en castellà. ¿Això pot fer-ho?

Acollint-te a la Declaració Universal de Drets Llingüístics, no pot fer-ho. Has de solicitar que eixe treball siga valorat ya que en eix aspecte està molt clar:

  • Establix que qualsevol individu te dret a realisat totes les activitats de la seua vida en la seua llengua materna (títul 1, artícul 12.1)
  • Establix que totes les comunitats llingüístiques tenen els mateixos drets (títul 1, artícul 10.1)
  • I per a rematar-ho, tens dret a rebre l’educació en la teua llengua en el territori d’a on és eixa comunitat llingüística (títul 2, secció II, artícul 29.1)