Expedient disciplinari a una enfermera per violació dels drets llingüístics
2017-04-04
0

El 3 d’abril de 2017 les versions digitals de diaris com El Mundo o Levante EMV han donat la notícia de que la Conselleria de Sanitat ha obert un expedient disciplinari a una enfermera del centre de salut públic de la població de Vilanova de Castelló. El motiu de l’obertura d’expedient ve motivat per uns fets ocorreguts el passat més de giner. Segons la versió explicada per la pacient a diferents mijos de comunicació, va acodir al centre de salut i en arribar es dirigí a una enfermera en valencià, a lo que esta li respongué que no entenia el valencià i que la seua obligació era saber castellà; per a concloure va afegir -segons el relat de la pacient- que més li valdria saber anglés, perque el valencià no servia per a res.

Des de L’Observatori de la Llengua Valenciana volem senyalar que els fets ocorreguts son un clar atac als drets dels valencians a expressar-se i a ser atesos en la seua llengua en un lloc de servici públic. Resulta molt llamentable que persones que volen utilisar el valencià en la seua vida quotidiana, en naturalitat i eixercint el seu dret a fer-ho, es troben en estos obstàculs i situacions desagradables.

No nos cansarem de velar pels nostres drets recordant que la Llengua Valenciana es oficial en tot el territori, segons el nostre Estatut d’Autonomia, i tot lo món té dret a conéixer l’idioma i a amprar-lo, segons expressa la Llei d’Us i Ensenyança del valencià. Ningú deuria patir discriminació o un tracte inadequat pel fet de voler expressar-se en la seua llengua, sobre tot si està dirigint-se a un servici públic que es finança en els imposts de tots els valencians i valencianes, ya que atenta contra els drets bàsics amparats en l’artícul 14 de la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal de Drets Llingüístics, la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals i el Conveni Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals.

També volem fer palés el nostre desig de que s’imponga el trellat i no apleguem ad estos expedients disciplinaris o denúncies. Un conflicte que podria haver-se solucionat d’una forma tan senzilla com la d’haver mantingut una conversació bilingüe, llunt d’eixos atacs personals pel simple fet d’usar la nostra llengua.