El dia de la marmota i la politisació de la llengua
2017-02-09
0

De nou, i com un bucle sense fi, assistírem ahir a una nova interpretació del gran sainet de la politisació de la llengua. Com si no haguérem tingut ya prou, se tornà a fer utilisació partidària i partidista d’una senya d’identitat valenciana que és propietat dels seus usuaris i no dels polítics. Poc importa l’opinió que tingam al respecte de l’identitat de la nostra llengua, res d’això importava ahir. I carix d’importància perque un ent polític no és el lloc per a debats llingüístics. L’identitat d’una llengua se definix en l’àmbit cívic i s’estudia en l’àmbit acadèmic. Els polítics únicament han de ser fidels portaveus de la voluntat del poble que els ha triat de forma democràtica per ad eixe objectiu.

Des de L’Observatori, com a entitat civil que naixqué en vocació de servici als usuaris de la llengua valenciana, nos dol en l’ànima constatar que totes i cada una de les ocasions en les que este debat ha aplegat als poders llegislatius, uns i atres, s’han dedicat sempre a defendre posicions preestablides i a esgrimir els mateixos arguments, tics i manipulacions de sempre. Una nova oportunitat perduda per a afrontar el debat de forma séria i en voluntat d’aportar solucions. Deixant, d’una volta per totes, els seus fins electoralistes. Una atra ocasió perduda per a articular solucions que no deixen a ninguna sensibilitat fòra de l’equació, establint prioritats a l’hora de conrear l’us social del valencià.

Des de L’Observatori no entrarem mai a eixe joc, volem debats sobre la llengua valenciana, per supost, pero debats útils per als valenciaparlants i per a tot el poble valencià. L’identitat de la llengua valenciana s’ha de tractar en l’àmbit acadèmic donant resposta a la realitat sociollingüística dels valenciaparlants. Se vote a favor o en contra de l’identitat diferenciada de la nostra llengua, fer-ho en els estaments polítics és politisar-la, i no canvia la seua naturalea.

La llingüística i el sentiment del poble valencià no pot estar condicionat per lo que diguen els polítics, per això emplacem a Les Corts a que inicien els tràmits pertinents per a posar el mijos necessaris per a crear una taula de debat en la que estiguen representades les tres tesis filològiques que hui en dia conviuen en la societat valenciana. Volem que es comprometa a buscar solucions, a garantisar els drets llingüístics de tots, a parlar de model llingüístic, de normativisació i de normalisació, de llibertat d’expressió i de filologia valenciana. Això sí que serà beneficiós per als valencians i per al valencià. Ahí sempre estarà L’Observatori.

Esperem despertar pronte del dia de la marmota i viure una realitat a on poder usar la nostra llengua quotidianament sense interferències polítiques de cara a les eleccions. Esperem que uns i atres deixen de politisar lo que és nostre.