crida o cridada

Hola, en Facebook he mantingut un chicotet debat sobre la paraula “crida” front a la popular “cridà”.