crida o cridada

Hola, en Facebook he mantingut un chicotet debat sobre la paraula «crida» front a la popular «cridà».